Gotlandshem har bett Region Gotland om lov att få bygga bostäder i tre olika områden i Visby: studentbostäder i Gutebacken, trygghetsboenden i Torslunden och 100 vanliga lägenheter på Gråbo.

LÄS MER: Här planeras för 100 nya lägenheter

Det finns redan ett förslag att godkänna direktanvisningen för delar av Visby Gråbo 1:3 och ärendet var uppe till diskussion på regionstyrelsens arbetsutskott på tisdagen.

Artikelbild

| Området där Gotlandshem vill bygga nya lägenheter på Gråbo ligger mitt emot Terra Nova-området sett från Visbyleden.

– När vi direktanvisar där så tänker vi att en andel ska gå till studentbostäder. Vi har haft så mycket diskussion och debatt om studentbostäder och hur vi ska lösa boendesituationen så att studenterna får tak över huvudet året om, säger Meit Fohlin (S), ordförande i regionstyrelsen.

Hur många lägenheter som ska ingå i kravet på studentbostäder är inte färdigdiskuterat.

Ärendet ska behandlas av regionstyrelsen 13 december.