Gotlandshem ska få mark till 250 nya lägenheter på Visborgsområdet, men planarbetet har försenats och beräknas bli klart tidigast 2019. Därmed får bolaget svårt att uppfylla regionens ägarkrav på 400 lägenheter till år 2020.

– Nu söker vi med ljus och lykta efter andra områden som vi kan bygga på, säger Gotlandshems styrelseordförande Mats Ågren.

– Läget på bostadsmarknaden är akut. Vi har uppdraget att bygga minst 400 lägenheter och det finns anledning att överskrida det, säger bolagets vd Elisabeth Kalkhäll.

Gotlandshem föreslår nu att regionen ska låta bolaget bygga olika typer av bostäder på tre områden i Visby:

Det största byggprojektet planeras på Gråbo. Här vill man bygga 100 lägenheter mellan kvarteren Lien, Bogen 1 och Bogen 2, på fastigheten Gråbo 1:3. Detta område har pekats ut som möjligt att bebygga i regionens ”gluggutredning” och Elisabeth Kalkhäll tror att planerna inte kommer att möta några hinder:

– Jag tror att detta är det område där vi har möjlighet att komma snabbast fram, säger hon.

Nästa projekt som presenteras för regionen är ett nytt studentboende i Gutebacken. Gotlandshem vill bygga 20-30 studentlägenheter på den parkering som i dag är en uppställningsplats för husbilar.

Dessutom föreslår Gotlandshem att bolaget ska få bygga mellan 60 och 80 trygghetsboenden i Torslunden, som ligger i kilen mellan Broväg och Lummelundsväg.

Gotlandshem äger en bit av Torslunden och detta är tredje gången man ansöker om att få bygga där. Förhoppningarna är dock inte så stora om att regionen ska ge klartecken för ett bygge denna gång. Eftersom det finns planer på ett dagvattenmagasin i Torslunden är det oklart när och hur området kan bebyggas.

Utan Torslunden får Gotlandshem svårt att komma upp i 400 nya lägenheter, men bolaget har fler planer:

– Vi jobbar med förtätning i Höken (Mästergatan). Där kan det bli mellan 12 och 15 lägenheter. Dessutom bygger vi lägenheter i lokaler som vi har haft svårt att få uthyrda, bland annat på Terra nova, berättar Elisabeth Kalkhäll.

Gotlandshem har även uppdrag att påbörja en nybyggnation utanför Visby innan 2020.

– Just nu fokuserar vi mest på Klintehamn och Slite, säger Mats Ågren.

– Det är områden som det finns framtidstankar kring och där vi redan har stora bestånd. Men från bolagets sida gör vi en öppen undersökning och identifierar all planlagd mark utanför Visby. Till våren fattar styrelsen beslut om vad vi ska gå vidare med, säger Elisabeth Kalkhäll.

Det är med viss oro som Gotlandshem ger sig i kast med nybyggnation utanför Visby. Att bygga nytt är dyrt.

– Det kostar lika mycket att bygga på landet som i stan, men frågan är om betalningsviljan är lika stor, säger Mats Ågren.

För att få svar på frågorna om var man vill bo och hur mycket man är beredd att betala kommer Gotlandshem att genomföra en marknadsundersökning bland de som står i bostadskön.