Nyligen inleddes bygget av det nya vård- och omsorgsboendet på Regementsgatan. Det ska inrymma 58 lägenheter och byggs av Visborg Harmoni, som är ett dotterbolag till Svenska Vårdfastigheter.

– Det har tidigare färdigställts en serverhall för BRS Network, men vad gäller bostäder kan man säga att detta är startskottet för Visborgsprojektet, säger stadsarkitekt Christian Hegardt.

Just nu jobbar regionen med två detaljplaner för bostäder i Visborgsområdet. Den ena avser regionens egen mark omkring länsstyrelsen i Visborgsområdets nordvästra ände och här kommer planarbetet att dra igång på allvar efter sommaren. Den andra avser Peabs mark i området runt Regementsgatan och den behandlas av byggnadsnämnden och går ut på samråd i höst.

Om planerna går i lås kommer det att kunna byggas mellan 800 och 900 nya lägenheter i dessa båda områden.

Just nu pågår ett intensivt bostadsbyggande på A 7-området, men Christian Hegardt tror att det kommer att finnas ett fortsatt behov av nya bostäder i Visby:

– Det finns ett stort intresse för att bostadsbyggandet på Visborg ska komma igång. Efterfrågan är stor både vad gäller hyresrätter och bostadsrätter, säger han.

När kan det bli byggstart i de planerade områdena?

– Det är svårt att sia om. Vi befinner oss fortfarande tidigt i processen, men inom ett par år kan det nog börja byggas, säger Christian Hegardt.