Det är i det blivande kvarteret Brodösen i sydligaste utkanten av Terra Nova i Visby som Region Gotland nu förbereder sig på att kunna inleda en försäljning av ett 40-tal villatomter. Tanken på att bygga villor där väcktes redan 2003, men bullernivåer och riksintresset för den civila flygtrafiken på Visby flygplats har satt käppar i hjulet för att starta en utbyggnad. Men när regeringen 2015 beslutade om en ny bullerförordning öppnades möjligheter att förverkliga planen, eftersom reglerna blev mer generösa.

Innanför det södra hörnet av Terra Novavägen är det tänkt att de nya villatomerna ska ligga, och nu har den blivande gatan också fått ett namn – Broderigatan – som beslutades av byggnadsnämnden i onsdags. Flera omliggande kvarter och gator har namn som ankyter till textilverksamhet.

Villatomterna ska vara minst 1 100 kvadratmeter stora och byggnadsarean max 200 kvadratmeter. Efter att processen blev vilande i åratal menar byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom att det nu gått snabbt framåt.

– Detaljplanen är för antagande nu, planprocessen har gått snabbt och varken vi eller grannar har haft några synpunkter, säger han.

Byggstart kan nu egentligen ske redan inom det närmsta halvåret, tror han.

– Förhoppningsvis ska det väl gå att börja bygga till sommaren, eller i alla fall under nästa år.

Hur marken ska fördelas och säljas blir en fråga för regionstyrelsen att besluta om.