Gotland är jämte Halland det län där flest ungdomar lämnar länet när de först flyttar hemifrån. Det visar en rapport från Statistiska centralbyrån, SCB.

I snitt är det cirka 30 procent av ungdomarna som lämnar länet när de flyttar ut ur föräldrahemmet. På Gotland flyttar 44 procent av kvinnorna och 36 procent av männen från ön. Av dessa flyttar var fjärde till Stockholm. Statistiken bygger på uppgifter ur folkbokföringen för perioden 2010-2013.

Rapporten visar att de flesta stannar så nära föräldrahemmet som möjligt och flyttbenägenheten är större på mindre orter. I storstäderna är behovet att flytta utanför länet mindre eftersom utbudet av arbete och eftergymnasial utbildning är större.

Linnea Frykberg arbetar bland annat med befolkningsstatistik inom Region Gotland.

– De absolut vanligaste utflyttarna är 22-åringar.

Rikssnittåldern på dem som flyttar hemifrån är 21 år för kvinnor och 22 år för män.

Gotland har totalt en större utflyttning än inflyttning, men Linnea Frykberg tror inte att den stora andelen utflyttande ungdomar är något att oroa sig över.

– Det är så den gruppen beter sig, de är väldigt flyttbenägna och flyttar i snitt åtta gånger när de är mellan 20 och 30 år.

Linnea Frykberg tycker att det är positivt att ungdomar inte är rädda för att lämna ön.

– Det är väl gott att de rör på sig och skaffar sig nya kompetenser.

Av 2 284 vuxna som flyttade till Gotland under 2014 var 35 procent hemvändare. Den största hemvändargruppen var 25-29-åringarna där 47 procent tidigare bott på ön.