Holms glasmästeri grundades på 1930-talet och är Gotlands äldsta glasmästeri. Allan Karlsson har arbetat där som glasmästare i nära 35 år. Den dag intervjun görs är det exakt 34 år och 363 dagar sedan han började.

– Det blir 35 år på torsdag, säger Allan.

Intervjun ska handla om hur man sparar energi genom val av fönster, men visar sig även handla om alla typer av fönsterglas. För det finns många, ett för varje tillfälle skulle man kunna säga. Allan minns när de första energiglasen kom.

Artikelbild

| Energibesparing. Energiglaset är 4 mm tjockt och återreflekterar värme in i rummet.

– Det var runt 1985 och de ser ut och fungerar likadant idag, säger han.

Energiglas är ett så kallat floatglas och innehåller ett metallskikt som är invalsat i glasmassan. Metallskiktet, som ger glaset en knappt synlig grå-gul ton, gör så att solens kortvågiga energistrålar släpps igenom medan den långvågiga energistrålningen, från exempelvis radiatorer och människor inomhus reflekteras tillbaka och stannar kvar i rummet. Energiglas finns i olika utföranden, hårdbelagda och mjukbelagda och kan användas i fönsterbågar såväl utvändigt som invändigt.

– Vanligast är att kunder med äldre dubbelkopplade fönsterbågar väljer att rensa ut det gamla fönsterglaset, oftast det inre, och byta ut enbart det till energiglas, säger Allan Karlsson och fortsätter:

– Vi har faktiskt kunder som kommer tillbaka och berättar om vilken förändring de fått när det gäller energiförbrukningen och det med så små medel.

Artikelbild

| Glasbunt. Energiglas har en svagt grå-gul färgton.

Ingela Nilsson, som arbetar på kontoret vid Holms glasmästeri, nickar instämmande.

– De får en enorm värmebesparing med energiglas, trots att de bara är 4 millimeter tjocka, flikar hon in.

På Holms glasmästeri arbetar man inte bara med att utföra glasreparationer eller byta ut befintliga glas till energiglas i fönsterbågar, man är även en av många på Gotland som säljer nytillverkade fönster.

– Nytillverkade fönster kan ha ett U-värde ner till 0,6, något som det är svårt att komma ner till med gamla bågar. Ett gammalt fönster har ett U-värde på 2,8, men om du byter till energiglas kan du få ner det till 1,8, säger Allan Karlsson och håller upp en bit energiglas för att visa hur det ser ut.

Ytan på energiglaset är hårdbelagd vilket gör att det tål vanlig fönstertvätt och till och med försiktiga drag med exempelvis ett rakblad, om man har råkat få färg på rutan vid ommålning. Energiglas har också den egenskapen att det kan vara något svårare att titta in genom fönstret , det blir en annan spegling i den typen av glas. Energiglas går att använda i såväl gamla, befintliga bågar där man helt enkelt byter ut det traditionella fönsterglaset i innerbågen eller i nyproducerade isolerglaskassetter där energiglaset sitter på den inre rutan och argongas finns mellan de yttre och den inre glasrutan.

– I dag kan man få så många varianter av fönster. Det finns allt från rutor som kan placeras där det ofta blir kondens, så kallade anti fogfönster, säger Allan Karlsson och ber mig följa med till Holms lunchrum.

Där visar han hur ett fönster ut till glasmästeriet går att styra med en fjärrkontroll så att det med en enkel knapptryckning blir helt vitt och gör så att man inte kan se igenom det. Det kallas för privata glas och tankarna går direkt till deckarfilmer på teve där förhörsrum med fönster har en liknande funktion.

– Det finns även självrengörande glas, men då är det viktigt att fönstren är placerade så att de utsätts för väder och vind. Sol och regn måste komma åt rutorna. Det finns även rutor med elslingor i kanten på glaset och då blir rutan som ett element som värmer.

Med andra ord går det att få fönster med glas som inte immar, som rengör sig själv, sparar energi och som värmer. Kanske som även är skottsäkert?

– Absolut. Har du bara en bra plånbok så går allt det att baka ihop, säger Allan Karlsson med ett skratt.