Det var den 24 oktober som Kuststaden Projektutveckling ABskrev på avtalet med Gotlandshem om ett köp av 844 hyreslägenheter i kvarteren Bogen 1 och Stäven i Visby. Bolaget har bildat ett nytt dotterbolag, Stävbo Fastigheter AB, som ska ta hand om fastigheterna på Gråbo – för tillfället är förberedelserna i full gång.

– Den tredje april tar vi över ansvaret och då måste allting vara klart, säger Magnus Johansson, vd för moderbolaget, till P4 Gotland.

Enligt radion kommer bolaget att behöva anställa 6-8 personer till det fastighetskontor som man kommer att ha på Gotland. Flertalet av dem kommer att arbeta som fastighetsskötare.

– Förhoppningsvis märker man ingenting alls förutom att det är ett nytt gäng som tar hand om fastigheterna och fortsätter driva verksamheten där ute som vanligt, säger Magnus Johansson till radion.

Det kommer inte heller att bli någon förändring gällande platserna i den nybildade bostadskön. Samtliga som står i Gotlandshems bostadskö kommer att erbjudas samma plats i bolagets nya system, enligt radion.