Det har flera gånger rapporterats om fastighetsägaren och entreprenören Tino Goetzes planer för området runt Ö&B i Visby. Han har en färdig ritning för 102 hyreslägenheter och nu ska marken saneras innan en nybyggnation kan dra igång. Det var den första april i fjol som han fick tillträde till marken och Ö&B-fastigheten. Därefter har de arbetat med att utreda hur pass förorenad marken är och under våren kommer ytterligare en utredning att göras.

Sedan kommer han att begära ersättning av Trafikverket och Statens Järnvägar. Han hoppas få ersättning för den mark som behöver saneras efter den verksamhet som Statens järnvägar och Fortifikationsverket bedrivit på platsen.

Tidigare har det rapporteras om att han skulle begära mellan 20 och 30 miljoner kronor – nu menar han att det är en summa på mellan 10 och 15 miljoner kronor som kan bli aktuell.

Artikelbild

– Kostnaderna är beroende på hur mycket av marken som ska saneras som behöver forslas till fastlandet. Men de ersätter bara för att göra sanering så att marken kan klassas som industrimark, säger Tino Goetze.

Därmed kommer han att få gå in med eget kapital för att sanera marken ytterligare.

– Det är inte lätt att få ersättning. Sedan krävs det ytterligare sanering för att göra marken till bostadsmark, men det betalar jag ur egen ficka, säger Tino Goetze.

Han hoppas att saneringen kan inledas under våren och därefter beräknas byggstart bli till hösten 2018.

Artikelbild

– Förhoppningsvis är det färdigt om tre år från nu. Jag kör ett projekt i taget och då kan vi förhoppningsvis titta på byggnationen av Åhlénshuset igen, säger Tino Goetze.