Förr i tiden var det båtar som transporterade människor till och från Furillen i Rute. Men det trånga sundet mellan ön och Gotland har växt igen, och de tidigare så fina fiskevattnen har försvunnit.

Men nu kan båtar passera igen mellan Valleviken och Lergravsviken. En ny kanal är klar, och det är ett imponerande arbete som lagts ned.

Det är Rute Hembygdsförening som med hjälp av pengar från Leader stått för projekteringen, totalt har man fått 2,8 miljoner kronor i bidrag. Men utan alla ideella arbetstimmar som lagts ned hade det inte blivit något av projektet.

Artikelbild

| Kanalen är tio meter bred och omkring två meter djup.

Kanalen är 1100 meter lång och tio meter bred, och med ett djup på mellan en och en halv och två meter.

En tre meter bred betongbro förbinder ön med fastlandet, och under den kan fritidsbåtar och kanoter passera.

– I början var det mycket arbete med att söka tillstånd för att gräva en kanal och muddra, säger Paul Bergström till Gotlands Tidningar. Det är han och hans bror Staffan som har stått för det mesta av arbetet.

– Främsta syftet med projektet är att få tillbaka ett bra vattenflöde så att det inte växer igen och så att fisken trivs, säger Paul till tidningen.