Attefallshusen infördes 2014 för att med enklare regler ge fler bostäder. Husen är bygglovsbefriade och kan användas som bostad eller som exempelvis uthus eller förråd.

De nya husen har dock inte blivit den succé politikerna hoppades på. Attefallshusen har inte i någon större omfattning bidragit till att öka utbudet av bostäder. Av de 18 300 anmälningarna om att bygga attefallshus som kom in till kommunerna 2015–2017 gällde bara 3 100 komplementbostadshus, det vill säga en anmälan om att använda den nya byggnaden som bostad.

– Attefallsåtgärderna har lett till ett begränsat tillskott av bostäder på det stora hela, konstaterar Adam Laurin som är arkitekt på Boverket.

Artikelbild

| Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) tycker att attefallshusen varit positivt för Gotland.

Men det finns några kommuner där attefallshusen gjort succé. Gotland till exempel.

– Vi har kanske haft flest anmälningar om attefallshus i hela landet, tror Karl-Allan Nordblom.

Under förra året gjordes 128 anmälningar. 19 av dem var ansökningar om att få använda attefallshuset som bostad.

2015–2017 gjordes 145 anmälningar på Gotland om att få använda attefallshus för boende. Gotland hamnar med det högt i en jämförelse med andra kommuner de tre senaste åren. Bara i Huddinge och Varberg är siffran högre.

Artikelbild

| I Silte finns ett av de attefallshus som byggts på Gotland.

– För Gotland har det varit jättepositivt med attefallshus. Här har de uppfyllt sitt syfte med råge, säger Karl-Allan Nordblom som har en teori om varför husen blivit så uppskattade:

– Många gotlänningar har låga inkomster, och ser en möjlighet att dryga ut kassan med uthyrning. De använder attefallshusen för att hyra ut till turister eller studenter.

För att ytterligare göra attefallshusen attraktiva för boende gav regeringen i september Boverket i uppdrag att utreda nya regler. För drygt en månad sedan föreslog Boverket att ytan utökas från 25 till 30 kvadrat, ett förslag som välkomnas av regeringen.

– Attefallshusen var en bra idé men har inte gett så många nya bostäder som man förväntat sig. Jag hoppas nu att vi ska kunna genomföra de här förändringarna. Det skulle göra attefallshusen mer attraktiva, hittills har de uppfattats som för små för att kunna fungera som en bra bostad, sade bostadsminister Peter Eriksson (MP) när han tog emot Boverkets utredning.

Karl-Allan Nordblom tycker det är bra om husen blir lite större.

– För byggnadsnämndens del spelar det ingen roll, men för de som ska bo i husen har det betydelse. Man får ett mycket bättre boende om husen blir fem kvadratmeter större.