Krönika (GA) Minervas uggla – Glaucus – symboliserar vishet och klokskap. Glaucus kan se i mörker och hon lyfter och ger sig ut på jakt först efter det att hon gjort klart för sig vad, vem, och hur hon ska jaga, det vill säga hon kan i överförd betydelse förutse konsekvenserna av sina val och beslut. Det är vi vanliga människor ofta sämre på. Den amerikanska historikern Barbara W Tuchman har för övrigt skrivit om detta fenomen i det stora perspektivet i "Dårskapens vägar".

Torbjörn Tännsjö skriver självironiskt (?) i sin aktuella ”intellektuella biografi” "Vänsterdocenten" om hur den stora frågan i vänsterkretsar under 1960-talet var vilken av alla mer eller mindre (oftast mer) obskyra vänsterfraktioner som skulle avgå med segern i den interna striden och hur den lilla frågan sedan var hur man skulle få resterande 99 procent av befolkningen att ta segraren till sina famnar och utan knot ansluta sig segrarens politik. Tokvänstern tog död på sig själv och samtidigt på den mer verklighetsnära vänstern som då hade fött tokarna.

Nu då? Finns det några motsvarigheter. Finns det några tokar i dag som nu inte vet om att det är just tokar – utan kommer till sådan insikt först framöver? Ja, tyvärr är det väl så. De kallar sig själva liberaler (och sossarna klev på tåget). I framtiden kommer väl benämningen bli tokliberaler. Men, som sagt, det vet man ännu inte.

De gigantiska transfereringarna av allas våra tillgångar till ett fåtal aktörer och de fortgående jättelika transfereringarna av skatteintäkter till ett fåtal privata aktörer (vi jurister har en beteckning för det, nämligen förskingring) kommer givetvis att dömas hårt av historien. Nedrustningen och utarmningen av den samhälleliga gemenskapen kommer att bli mödosam att reparera. Våra barnbarn kommer – med all rätt – att förbanna oss. Men om det är vi just nu lyckligt okunniga.

Det finns en avgörande skillnad mellan tokvänstern och tokliberalismen. De förra gjorde lyckligtvis ingen skada. De senare har däremot under årtionden i en accelererad takt gnagt sönder och brutit ned fungerande samhällsfunktioner (skola, vård, kommunikationer, rättsväsende m.m.).

Glaucus betraktar allt detta. Hon kommer att lyfta i skymningen och genom sina iakttagelser av dårskaperna med klokskap och vishet trots mörkret finna nycklarna till en bättre framtid. Jag sätter i positiv anda min tillit till Minervas uggla.