Krönika Mikael Mellqvist (GA) Nassarna samlas för promenad i Göteborg; ett ihoprafsat gäng hel- eller halvkriminella. En politisk åsiktsyttring som en öppen demokrati måste tillåta och tåla? Tveksamt. Under alla förhållanden hade man med stöd av gällande rätt kunnat hindra demonstrationen. Att den skulle orsaka allvarliga ordningsstörningar hade man inte behövt vara Einstein för att förutse.

Så blev det också. Polisen lyckades dock isolera dessa. Men då använde man också avsevärda resurser.

Nassarna misslyckade alltså? Nja, tyvärr är det nog inte så. Själva syftet med deras demonstration (och deras bakomliggande ”ideologi”) är ju att skapa oordning och skräck, dvs. en form av terror om man så vill. Den egna demonstrationen är en bisak.

Huvudsaken för dem är reaktionerna på den. Massiva polisinsatser och/eller häftiga motdemonstrationer är det viktiga för dem.

Det kan reflexmässigt tyckas vara vällovligt att gå man ur huse och demonstrera sin avsky mot nazisterna. Och så kan det vara om sådana motdemonstationer är ordnade och stillsamma. Stenkastande motdemonstranter är däremot mumma för nassarna. Massiva polisinsatser som hindrar stenkastande motdemonstranter är också mumma för dem. I det förra fallet är de offer för våld, en utsatt minoritet och yttrandefrihetens ”hjältar”. I det andra fallet är de farliga och skräckinjagande. De intar gärna båda dessa roller.

Ett mycket effektivare sätt att ta avstånd från och avväpna nassarna kan vara att ignorera dem. Tänk om de fått gå sin promenad genom helt folktomma gator i Göteborg utan att uppmärksammas av någon.

Om dessutom massmedia i så fall nöjt sig med att omnämna spektaklet i minsta möjliga notis hade det varit ännu bättre. Det hade ett varit ett effektivt avståndstagande.

Det hade satt djupa spår i deras självförtroende och stridsvilja. För att inte tala om vilka rekryteringsproblem de skulle orsakas. Nasserörelsen skulle snabbt förtvina. Ignorans är en underskattad metod om man vill knäcka någon. Fråga vilket mobbningsoffer som helst!

Nazisterna vill bjuda upp till en våldsam skräckdans. Vi ska inte erbjuda oss som danspartners. Vi ska inte försöka att övertrumfa dem med deras egna metoder. Vi ska visa på alternativ. Ignoransen kan vara ett sådant alternativ.