Krönika (GA) Visst är det underbart! Försvarsberedningen har i en delrapport kommit till slutsatsen att ett krigiskt angrepp på Sverige ”inte kan uteslutas”. Den slutsatsen hade de kunnat få alla dagar i veckan, alla timmar om dagen av vilken normalt tänkande människa som helst. Det är klart att den risken inte kan uteslutas – det behöver man självklart inte tillsätta någon utredning för att komma fram till. Beredningens ordförande rekommenderar i TV också oss att samla konservburkar hemma och köpa filtar – vi måste klara oss på egen hand en hel vecka när kriget kommer! Filtar och konservburkar! Klara oss en hel vecka! Nivån på diskussionen slår gång på gång bottenrekord.

Vad har egentligen gått fel? I Sverige var vi långt komna vad gäller den militära ned- eller avrustningen. Den utvecklingen har tyvärr brutits med påståenden om ”det försämrade säkerhetsläget”. Påståendet framförs som ett axiom, men det har inte lagts fram något tillförlitligt underlag som ger en hint om att det skulle ha någon verklighetsförankring. I Sverige – och även i övriga Europa – är kritiken mot det rätt tyst. Få ifrågasätter ihåliga hotbildsanalyser. Det internationella militärindustriella komplexet har effektivt bundit upp många politiker. Krigsförespråkarna får verka nästan oemotsagda.

Inför 1914 förhärligades kriget av många kulturpersonligheter. Kriget skulle ”rena” folk och nationer. Det blev inte precis så. Inför 1939 förekom liknande tongångar i vissa intellektuella kretsar. Återigen blev resultatet katastrofalt. Men vid båda tidpunkterna höjdes också varningsröster, men de tystades ned av stöveltrampet. Nu då? Ja, att tro att vi ska klara oss från krigets fasor med lite konserver och några filtar är, milt sagt, att banalisera kriget och dess fruktansvärda verkningar. Och att tro att 300, 3 000, 30 000 eller 300 000 soldater på till exempel Gotland skulle ge oss någon trygghet är över hövan naivt.

Den alltmer eskalerande svenska krigsretoriken är för tillfället det största enskilda hotet mot vår egen säkerhet. Och den retoriken utövas med kraft 51 veckor om året! Varför? Vad är det för ”reningsbad” vi nu behöver?

Hiss

Märta Söderberg (förklaring kommer om 14 dagar).

Diss

Donald Trump (kan dissas varje vecka). Men jag bjuder på en nyårsgissning om att han inte är USA:s president vid årsskiftet 2018-19.