Krönika (GA) Ryssland utgör ett allvarligt hot mot vår säkerhet! Denna självklarhet kablar media ut dagligen. Samma media hånar Trump för hans ”fake news”. Det kallas för att kasta sten i glashus.

Sven Stolpe (tror jag) har berättat om hur han i bil på en trång skogsväg mötte en annan bil. Båda bilarna blir stående och efter en stund lutar den andra föraren ut sitt huvud genom sidorutan och ropar: ”Du får backa, du vet väl att det är den som möter som backar”. I veckan rapporterades i media att ryskt flyg över Östersjön flög nära ett amerikanskt (vad hade det där att göra?) och vid ett annat tillfälle ett svenskt flyg. De var alltså det ryska planet som flög nära de båda andra. Hur flög amerikanen och svensken? Långt ifrån det ryska? Eller flög de möjligen nära varandra? Nej, det var det ryska planet som flög nära!

Och detta är symptomatiskt för medias Rysslandsrapportering. Den rapporteringen bygger på följande modell: 1) Ryssland vill inom kort starta krig i Europa (särskilt mot Sverige), 2) detta är omöjligt att förhindra och 3) vi måste kunna försvara oss. Punkterna 1 och 2 är så självklara att den svenska debatten börjar i punkten 3. Om man vill backa och diskutera, kanske t.o.m. ifrågasätta det riktiga med, förutsättningarna 1 och 2 blir man omedelbart och bryskt bortföst från debatten; stämplad som stalinist och putinkramare alternativt som en godtrogen och naiv fredsdrömmare. Delta i diskussionen får man hur som helst inte.

Media och politikerna i ohelig allians har bestämt att inträdesbiljetten till diskussion är att man förbehållslöst godtar premisserna 1 och 2 ovan. Och då spelar det inte någon roll att det inte har presenterats någon analys värd namnet som bekräftar punkterna 1 och 2 eller ens gör dem det minsta sannolika (och nej, kom inte dragande med Ukraina och Krim; det saknar här relevans).

I Sverige behövs inte någon regimkontroll av media; svensk media sköter konformiteten så bra själva. Ingen får sjunga falskt i mediakören.

Ryssland är inget paradis här på jorden. Verkligen inte. Där finns en regim som förtycker sina egna medborgare på alla upptänkliga sätt. Och demokratin är försatt ur spel. Det är inte svårt att tycka illa om Putin och hans gelikar. De har så mycket skit i bagaget att vi inte som lök på laxen – som vi gör – behöver hitta på krigiska ambitioner mot resten av Europa. Det är de som framför dessa påhittade ambitioner som ligger bakom det ”försämrade säkerhetspolitiska läget”.