Räddningstjänsten, ambulans och polis är på väg till olycksplatsen. Vid 14:45 uppger Storstockholms räddningscentral att två personbilar sammanstött i olyckan, det är dock oklart hur olyckan exakt gick till. En person fick föras i ambulas till Visby lasarett, och vi har inga närmare uppgifter om hur allvarliga skador personen ådrog sig.