De båda, 24 respektive 28 år, erkände skadegörelsen. Den skedde dagen före valet, den 8 september i fjol på Skolportsgatan. Duon rev då ner och förstörde valaffischer för Sverigedemokraterna Gotland och Moderaterna Gotland. Skadorna uppskattades till minst 500 kronor.

I Gotlands tingsrätts dom bedöms det hela som allvarligare eftersom det handlar om just vallaffischer. Oftast döms för ringa skadegörelse om värdet av det förstörda uppgår till max 1 000 kronor. ”Gärningen ska, trots det ringa värdet, inte bedömas som ringa med beaktande av den förstörda egendomens karaktär och dess betydelse i samhället”, heter det i domen. I denna konstateras också att skadegörelsen skedde tillsammans och i samförstånd.

De båda döms därför för skadegörelse. Båda döms till samma straff, 30 dagsböter á 120 kronor (3 600 kronor). De döms också att solidariskt betala 500 kronor i skadestånd till Sverigedemokraterna. Också detta gick de båda med på. Att Moderaterna inte fick några pengar beror på att de inte yrkade på något skadestånd.

Slutligen ska de dömda betala vardera 800 kronor till brottsofferfonden. Detta eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet.