För den som vill bli polis men ogärna vill flytta från Gotland finns numera möjligheter att sköta större delen av studierna från Gotland.

– Vi är igång med vår första omgång just nu och har två studenter som går första terminen, säger Elisabeth Jessen som är jurist och samordnare av distansstudier vid Gotlandspolisen.

Distansutbildningen är kopplad till Linnéuniversitetet i Växjö, där man som student tillbringar cirka en vecka per månad. Resten av studierna sköts från Gotland, dels föreläsningar med klassen via länk och dels undervisning av färdighetsämnen.

– Färdighetsundervisningen genomförs varannan vecka med lokala instruktörer här på Gotland.

Färdighetsämnena omfattar exempelvis polisbilskörning, konflikthantering och vapenhantering.

Tentamenskrivningar sker i polishuset i Visby.

– Vi håller rätt bra uppsikt på dem när de skriver tentamen, säger Elisabeth Jessen med ett skratt.

Den 21 november anordnar Gotlandspolisen ett informationsmöte för de som är intresserade av upplägget.

– Vi är öppna för att ta emot en ny kull på Gotland, med intag hösten 2018, säger Elisabeth Jessen.

Hon tycker att upplägget har fungerat väl så här långt.

– Det är jättepositivt. Och det verkar sprida sig att möjligheten finns, att man inte behöver flytta från ön för att studera till polis. Det kräver en del resurser i form av instruktörer så det vore önskvärt om vi kunde ha grupper med åtminstone 4-6 studenter, då kan studenterna dra större nytta av varandra också, säger Elisabeth Jessen.