Männen var tidigare på sannolika skäl misstänkta för grovt narkotikabrott och försäljning av kokain. I förra veckan släpptes en av mannen och under tisdagen släpptes de andra tre personerna ur häktet. Åklagaren Oskar Edvardsson ville ha kvar trion i häktet – men Gotlands tingsrätt gick emot åklagaren.

"Misstankarna vad avser hanterat slag av narkotika och hanterad mängd samt sättet den misstänkte har befattat sig med narkotikan har under den hittillsvarande utredningen varit densamma. Det tyder på att man inom utredningens ram redan har ringat in omfattningen och karaktären av misstankarna. Med andra ord har inte karaktären av den misstänkta brottsligheten ändrats och omfattningen av den har inte ökat under utredningens gång. Det innebär att misstankarna inte kan anses avse mer än att det föreligger sannolika skäl för narkotikabrott av den så kallade normalgraden, det vill säga inte grovt narkotikabrott", skriver Gotlands tingsrätt i sitt beslut gällande att släppa samtliga på fri fot.

Polisen har ännu kvar att förhöra tio personer som misstänks ha köpt narkotika av de fyra männen. Åklagaren menade att männen kan komma att påverka personer som ännu inte hörts om de släpps på fri fot.

"När det gäller risken för att xx på fri fot på något sätt försvårar utredningen är det inte möjligt att helt bortse från den. Det har emellertid upplysts om att merparten av de personer som ska höras har hörts, vissa fall vid upprepade tillfällen. Vad som återstår att höra är cirka 10 personer som är misstänkta narkotikaköpare. Det förhållandet att dessa personer ännu inte hörts – och därmed skulle kunna utsättas för påverkan i någon form kan rimligen inte rubba utredningen mer än marginellt", skriver Gotlands tingsrätt om att männen nu friges.

Åklagaren Oskar Edvardsson hade inte hunnit ta del av beslutet när Helagotland.se får tag i honom.

– Framtiden får utvisa om de går att binda dem till brottet nu. Men samtliga fyra är fortsatt misstänkta för narkotikabrott, säger han.