Det var i slutet av februari som åklagare Carolina Frohm väckte åtal mot en man, som är hemmahörande i Afghanistan, som i början av oktober i fjol hotade att tända eld på HVB-hemmet Haima, regionens boende för ensamkommande flyktingbarn. Mannen hade uttalat hotet för en annan person som sedan berättat om det.

"XX har hotat XX genom att fälla uttalande med innebörden att han skulle bränna ner boendet Haima med personal", skriver åklagaren i stämningsansökan.

Mannen har, enligt åtalet, även hotat att döda en kvinna. Hon fick själv kännedom om hotet i slutet av oktober i fjol.

"Hotet var sådant att XX kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet", skriver åklagaren i stämningsansökan.