Inköpsresorna har gått från Tyskland till Malmö vid fyra tillfällen under maj och juni 2016. Då förde han in totalt cirka 300 liter sprit, 300 liter vin och 2 500 liter starköl utan att anmäla varorna till tullbehandling.

Han stoppades vid den fjärde resan, den 2 juni 2016, vid Lernacken i Malmö när han körde en lätt lastbil som togs ut för kontroll. I bilen samt vid husrannsakan i hans bostad i Skåne hittades kvitton på alkoholinköp och i en sjöbod som han hyrde fanns alkoholvaror från dessa inköp. Polisen hittade även handskrivna listor med nedtecknade varor och namn på personer samt sms med 15 personer om alkovaror.

Mannen åtalades vid Malmö tingsrätt för grov smuggling eftersom brottsligheten utövats systematiskt och i stor omfattning. 45-åringen vidgick de faktiska omständigheterna men förnekade brott. Han hävdade att alkoholvarorna varit avsedda för egen och privat konsumtion samt var gåvor och inköp åt nära vänner på Gotland.

Tingsrätten bedömde att mängden alkohol talade starkt för att syftet med införseln inte varit privat konsumtion och att åtalet var styrkt. Systematiken, planeringen och mängden var dock inte tillräckligt omfattande för att det skulle bedömas som grov smuggling utan smuggling.

Straffet blev sex månaders fängelse. Men eftersom 45-åringen tidigare var ostraffad omvandlades det till 160 timmars samhällstjänst. Han får också tillbaka de 50 000 kronor i kontanter som beslagtagits. Åklagaren yrkade att de skulle förverkas endast om mannen dömdes för grovt brott.