Polisen har skickat ett mejl till en kollega om ett ärende där polisens vän varit misstänkt. Den gotländska polisen har använt sig av sin arbetsadress och bland annat skrivit till förundersökningsledaren att hon hoppas att utredningen kring hennes vän ska läggas ner så att den misstänkte "försvinner ur systemet". Polisen säger själv att hon inte har haft för avsikt att försöka påverka utredningen, utan bara försökt få svar på en del frågor från vännen, som själv hade svårt att ställa dem.

I anmälan till personalansvarsnämnden, som skrivits av nationella operativa avdelningen på polisen, står att "sammanfattningsvis får således XX av oaktsamhet anses ha riskerat att rubba förtroende för polisen. Hon har därmed åsidosatt sina skyldigheter i anställningen".