När föraren stannat fordonet såg polisen det som påkallat att genomföra en nykterhetskontroll. Den äldre man som satt bakom ratten visade sig vara nykter, men polisen fann det inte lämpligt att han körde bil mer den här dagen. Patrullen beordrade helt sonika mannen att köra hem igen och låta bilen stå.