Enligt Joakim Nordberg, yttre befäl vid polisen, har personbilen kommit söderifrån på länsväg 149, medan motorcyklisten kom norrifrån. Vid infarten till Brissundsvägen har personbilen svängt vänster, vilket gjorde att de två fordonen kolliderade.

Skadades någon vid olyckan?

– Ja, motorcyklisten bedömer vi som allvarligt skadad, och denne är förd till lasarettet med ambulans. Personerna som satt i personbilen har klarat sig utan skador.

Artikelbild

Enligt de första rapporterna var motorcyklisten efter olyckan okontaktbar men andades.

Under räddningsarbetet i samband med olyckan stängdes länsväg 149 av helt i båda riktningar, och polisen uppmanade bilister att ta en annan väg. Strax efter klockan 16 hävdes dock avspärrningarna.