Enligt räddningstjänsten är det inget stort läckage, men manskap är på plats för att sanera området.