Det var i början av maj förra året som fyra män satt häktade misstänkta för att ha sålt kokain till flera personer. Brottsrubriceringen är narkotikabrott. I juli släpptes männen ur häktet och därefter valde två av männen att bege sig till Serbien. Nu säger åklagaren Marina Ivic att man ännu arbetar med att kunna slutdelge männen i Serbien.

– Det kan ha löst sig via lite alternativa vägar så att de kan ta del av förundersökningen, säger Marina Ivic.

Polisens förundersökningsledare Johan Häglund fyller i:

– Lösningen är ännu inte genomförd. Men via advokater har vi lyckats etablera en kontakt. Vi får se om de håller sig till det vi kommit överens om, säger han.

Männen måste bli slutdelgivna innan en eventuell stämningsansökan kan lämnas in till Gotlands tingsrätt. Därefter måste tingsrätten delge männen stämningsansökan och kalla dem till en rättegång innan målet slutligen eventuellt kan avgöras. Enligt uppgift till Helagotland.se tänker de även stanna kvar i Serbien framöver och har inte för avsikt att återvända till Sverige. Därmed har Gotlands tingsrätt stora problem med att få männen till en eventuell rättegång – om de alltså inte skulle dyka upp frivilligt. Sverige saknar nämligen ett utlämningsavtal med Serbien.

– Man kan döma någon i deras utevaro om de är delgivna stämningsansökan och en kallelse har nått dem. Men man kan inte döma någon till ett längre fängelsestraff än tre månader om det inte går att utreda tillräckligt och om de inte finns på plats för att svara på alla frågor. Man gör en bedömning på om det går att avgöra utan att de är med och i ett sådant här mål går det troligen inte, säger Marina Ivic.

Går det att döma dem som köpt narkotika trots att huvudmännen inte kan dömas?

– Jag kan inte svara på den frågan. Men man kan göra olika deldomar och klara av vissa delar. Det är beroende på om avgörande uppgifter bedöms saknas eller inte, säger Marina Ivic.