I februari blev Boy Larsson bestulen på en surfplatta och en pärm med material till sin nya bok, då han en kort stund lämnade sakerna obevakade vid en servering för att gå på toaletten. De förlorade sakerna har inte kommit till rätta och Boy Larsson riktar kritik mot polisens sätt att hantera ärendet.

LÄS MER: Författaren fick sin bok stulen

Han har vid flera tillfällen kontaktat polisen och han reagerar över bemötandet och det han uppfattar som bristande samarbetsvilja.

– Jag blir irriterad över sättet som polisen uppför sig på, att man inte hör av sig och verkar ointresserade. Ibland är det ingen som hör av sig, ibland blir det fel person som inte vet vad det handlar om. Så har det särskilt varit de senaste fyra veckorna, säger Boy Larsson.

Han menar att bemötandet gör att han tappar förtroende för polismyndigheten.

– Jag har ändå förlorat en värdesak med mycket grejer i, och en pärm med viktigt material, säger han och fortsätter:

– Jag kritiserar inte polisen på det sättet, det här är ju en skitsak för dem och de har säkert svårare fall att utreda. Jag vill bara att de ska kunna svara när man ringer, någon information bör man kunna få, säger Boy Larsson.

Ravi Ray är tillförordnad chef för utredningssektionen i polisområde Gotland. Han beklagar att polisen stundtals är svår att nå.

– Polisen är tyvärr svår att komma i kontakt med, det får vi konstatera. Gällande bemötande, utan att kunna svara för den här specifika situationen så ska vi i uppträda med hövlighet, säger Ravi Ray.

Utredningssektionen på Gotland har för närvarande en hög anhopning av ärenden.

– Så är det i allra högsta grad, vi har cirka 800 öppna ärenden på polisområde Gotland. Det är lite för mycket för polisen att hantera alla i ett korrekt flöde, och vissa ärenden blir nedprioriterade i den lagstadgade ordningen vi jobbar efter. Vi har givetvis förståelse för att det är väldigt jobbigt att bli bestulen på viktiga ägodelar, men för polisen är det svårare att värdera den känslomässiga delen.

Ravi Ray understryker att polisen värdesätter klagomål som kommer in.

– Vi välkomnar det, inte för att vi vill ha klagomål utan för att vi kan göra saker bättre och det är viktigt.