Mannen, som är född 1999, åtalas på tre punkter för olika fall av våldtäkt. Den första och andra åtalspunkten gäller våldtäkt mot barn och ska ha skett i början av september förra året på Gotland. Målsäganden som vid tidpunkten var 13 år har i förhör uppgett att den åtalade mannen haft samlag med henne upprepade gånger mot dennes vilja den 1–2 september 2017. Enligt åtalet ska den åtalade varit medveten om att den målsägande ännu inte fyllt 15 år.

Till stöd för stämningsansökan på punkt ett och två åberopar vice chefsåklagare Susanne Wihlborg muntlig bevisning från vittnen. Skriftlig bevisning från protokoll över fotarbete, kartor över brottsplats, sms-konversation mellan målsägande och åtalad, samtalslista samt journalanteckningar.

Den tredje åtalspunkten gäller ytterligare en våldtäkt som ska ha skett den nionde september 2017 där den åtalade mannen med våld ska ha genomfört samlag med målsägande mot dennes vilja. Vittnesförhör styrker vad den målsägande berättat för dem samt iakttagelser av målsägande och den åtalade i anslutning till händelsen.

Till stöd för den tredje åtalspunkten åberopar åklagaren muntlig bevisning från vittnen. Skriftlig bevisning från vallningspm med syn av bilder, rättskemisk undersökning, sakkunnighetsutlåtande, foto över en lapp om händelsen skriven av målsägande, samtalslista samt sms mellan den åtalade och målsägande.