Under perioden 10 augusti till 9 september genomfördes 19 inbrott och 2 inbrottsförsök i Visby, Hemse och Vibble. Polisen har lagt stora resurser på att försöka få fram information kring vem eller vilka som begått brotten. De valde att gå ut med en övervakningsfilm på en misstänkt gärningsman.

– Vi fick in några tips efter att vi släppte filmen, men inget så bra att vi kunde få någon namngiven person, sa Christian Molin till Helagotland.se 22 november.

Den 27 november beslutade Christian Molin att förundersökningarna kring inbrotten och inbrottsförsöken skulle läggas ner.

– Med det sagt hoppas vi ännu kunna bringa klarhet i det här. Det kan bli så att man framöver hittar något gods från inbrotten, då öppnar vi upp förundersökningarna på nytt, säger Christian Molin.

Han säger att polisen inte har någon klar bild av hur inbrotten gått till.

– Vi som jobbat i förundersökningarna har ingen tes på hur det har gått till. Vi har jobbat vitt och brett. Det har funnits olika spekulationer i huset och på stan hur det har gått till. Men helt uppenbart har de inte lämnat några spår som vi kan koppla till dem. Vi har inte anträffat något gods, trots att vi lagt väldigt många timmar på utredningarna och även operativt. Det här var inga nybörjare. Känslan är att de som gjorde inbrotten har varit bra på att genomföra den här typen av brott, säger Christian Molin.