Händelsen då en man avled sedan han hittat en handgranat som sedan exploderade i Vårby Gård söder och Stockholm har återigen satt användandet av den här typen av vapen i kriminella kretsar i fokus. Som ett komplement till den skärpta vapenlagstiftningen som trädde i kraft vid årsskiftet förslår justitieminister Morgan Johansson en amnesti för människor som lämnar in explosiva varor till polisen.

Regeringen tror på amnesti för granater