De vägrade läsa upp sina kroppsmått. I stället läste de upp statistik om kvinnovåldet i landet. Den vanligtvis ytliga skönhetstävlingen Miss Peru blev plötsligt stort allvar.

Protest under skönhetstävling