Ojnareaktivisten Daniel Heilborn friades tidigare i år i tingsrätten för det brott han anklagades för efter protesterna mot Nordkalk i Ojnareskogen i somras. Han klättrade då upp i ett träd och förhindrade på det sättet med civil olydnad skogsmaskinerna från att börja avverka.

Tingsrätten kom fram till att han i och för sig hade befunnit sig innanför avspärrat område och gjort sig skyldig till ohörsamhet mot ordningsmakt men att hans handling i just det aktuella fallet inte var straffbar.

Åklagaren överklagade domen och nu har Svea hovrätt bestämt att målet ska prövas där.

- Jag står fast vid min version och egentligen är det bra att det kommer upp igen. Då får det som hände uppmärksamhet ännu en gång.

I tingsrätten försvarade Daniel Heilborn sig själv men nu kommer han att ta hjälp av en offentlig försvarare.

- Jag kommer också att komplettera med handlingar som styrker mitt handlande.

Bland annat säger han att han har dokument som visar att polisen inte visste vad som skulle avverkas och hur mycket.

– Jag är väl förberedd och inte orolig.

Men om det blir fällande dom?

– Det får jag ta då.