- Detta betyder att Gotlands kommun rent juridiskt slutit ett avtal med en icke-existerande juridisk person, säger handläggaren Mattias Sandström på länsstyrelsen i Stockholm.
Stiftelsen Socialetiska institutet, med en styrelse bestående av Inger Harlevi och biskop Lennart Koskinen, har fått 40 000 kronor inbetalda i samband med att avtalet tecknades. Den 1 april ska, om finansieringen är klar, ytterligare 110 000 betalas ut till stiftelsen, vars senaste aktivitet var att sköta konferensen Baltic Sea Convention 2007.

Egna medel
Då ådrog sig stiftelsen en skuld på 597 340 kronor. En skuld som Inger Harlevi och Lennart Koskinen reglerade med egna medel, enligt biskop Lennart Koskinen.
- Det är en offentlig stiftelse som står under länsstyrelsens kontroll, och det är ingen som äger den. Jag är ordförande sedan länge, men stiftelsen har inte haft någon verksamhet på ett tag, säger Lennart Koskinen.
Han säger att konstruktionen med att Inger Harlevi fick konsultuppdraget genom stiftelsen var till för att undvika en jävssituation.
- Det var ganska lämpligt att lägga in det här konsultuppdraget i en offentlig stiftelse så att inte någon skulle kunna bli uthängd för att ha privata intressen i det.

Avstod
För att det inte skulle bli jäv avstod Inger Harlevi från ordförandeskapet i arbetsgruppen, betonar Lennart Koskinen.
- Jag kan förstå att man ser det som att Inger Harlevi sitter på många stolar, och att det är problematiskt. Men samtidigt är det ju just därför som hon har ett så brett kontaktnät. Inger är ju kulturens svar på Pigge Werkelin, kan man säga, säger Lennart Koskinen.
Men att stiftelsen Socialetiska institutet är offentlig, transparent och under länsstyrelsens kontroll visar sig vara felaktigt.
Den är inte ens juridiskt godkänd eller registrerad som stiftelse.

Avslogs
På länsstyrelsen i Stockholm fick handläggaren Mattias Sandström in en ansökan från Lennart Koskinen och Inger Harlevi om stiftelsebildning. Den 8 februari avslogs denna ansökan.
- Det fanns vissa brister. De avsatte 10 000 kronor var. Och det är ett för litet kapital att börja med för att det ska finnas en varaktig livskraft i den, bedömde vi. Med tanke på de ändamål som stiftelsen satte upp, säger Mattias Sandström.
- Utöver det här med eget kapital så finns det också ett annat hinder. Enligt stiftelselagen får inte en styrelse bestå enbart av stiftarna som sätter in tillgångarna. Och i det här fallet är det ju Inger Harlevi och Lennart Koskinen som både är styrelse och stiftare.
- Det är stiftelsen som ska kunna bevisa att man är värdig registrering. Det har de inte kunnat göra, anser vi, säger Mattias Sandström.
När GA träffade Inger Harlevi i går var hon upprörd över hur hon framställts i tidningen.
- Det är en skymf att påstå att vi gett oss själva en konsultuppgift. Det är kommunen som gett mig det uppdraget. Och hur kan ni påstå att det är lönsamt?
- Det jag tar emot i arvode är ungefär hälften av vad jag skulle ta emot i konsultarvode i vanliga fall, säger hon.

Kulturchef
Kultur- och fritidsförvaltningens chef, tillika ordförande i idé- och referensgruppen, Lars Danielson, betonar att gruppen inte ville ha ett direkt anställningsförhållande och att det är därför kommunen köper tjänsten från en stiftelse.
- Vi vill inte som konsult plocka in en förtroendevald ur den egna organisationen. Men Inger Harlevi ska göra jobbet, visst. Och hennes konsultarvode finns med i de 150 000 kronorna, säger han.