- Varför åklagaren väljer att åtala någon för ett brott, och sedan inte utreder vilka förutsättningar som föreligger i det aktuella fallet, är för oss ett stort frågetecken.

Nu kommer skarp kritik från Nordkalk angående den friande domen mot Daniel Heilborn.  Eva Feldt som är  kommunikationsansvarig på Nordkalk framför i ett pressmeddelande att Nordkalk inte är någon part i de mål som rör skogsavverkningarna, eftersom Nordkalk inte tillfrågats om att komma in med uppgifter eller delta i någon utredning eller förhandlingar.

- Och att domstolen sedan utgår från att verksamheten är olaglig, trots att polisen med en 70 man stark insats är där och försöker upprätthålla ordning så att arbetet kan fortgå, är om möjligt ändå märkligare, säger Eva Feldt och fortsätter:

- I en av domarna uppges att en utredning saknas beträffande tillstånd för skogsavverkning, och i vilken omfattning ett sådant tillstånd i såfall hade. I avsaknad av denna utredning ansåg domstolen att bedömningen därför skulle utgå från att skogsavverkningen som pågick var olaglig.