Det blev en stor framgång för företagen och stenarbetarna när domarna kom vid 13.30 på måndagen.

Och i Ojnareskogen kom tårarna hos flera av motståndarna till kalkbrytningen som samlats för att tillsammans höra domarna.

- Det blev helt tyst. Folk frågade sig "är det sant, kan det verkligen vara så", säger Helagotland.ses fotograf Petra Jonsson som var på plats.

Artikelbild

| Britta Calamnius, Beatrice Bandergård och Ahnie Gottberg.

 

På Nordkalk var det gladare miner, även om arbetarna inte vågar ta ut någon seger ännu.

- Det lättade uppstämningen avsevärt, det såg man. Nu känns det lite lättare igen. Men det här kommer att överklagas, och vi jobbar på som vanligt och tar inte ut nåt i förskott, säger Nordkalks huvudskyddsombud Jörgen Pettersson som många gånger fört stenarbetarnas talan.

Samlades ni på något sätt för att ta del av domen?

Artikelbild

| Malin Norrby

- Nej, vi jobbar på. Jag och grabbarna grus här håller på och byter lite galler nu. Men vi fick veta det innan nyheten kom ut i media, vi hade folk inne vid domstolen.

 

Artikelbild

| Malin Norrby och Beatrice Bandergård.

Nordkalk medges tillstånd för bergtäkt och vattenverksamhet vid Bunge Ducker.

Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, lämnade på måndagen en deldom som ger Nordkalk tillstånd att anlägga och bedriva täktverksamhet av kalksten på fastigheten Bunge Ducker 1:64, samt bordledning av inläckande grundvatten ur kalkbrottet.

Artikelbild

| Daniel Heilborn och Katarina Bjerke.

Tillståndet omfattar ett maximalt uttag av 2,5 miljoner ton kalksten per år till dess täkten är utbruten vilket beräknas ta ca 25 år.

Ett antal villkor och skyddsåtgärder förknippas med tillståndet. Nordkalk ska under en prövotid innan täkten tas i drift utreda hur avskiljt rejektvatten från den planerade reningsanläggningen ska tas omhand på lämpligt sätt. 

Artikelbild

| Malin Norrby och Beatrice Bandergård.

Läs hela Nordkalkdomen>>

 

Artikelbild

| Ojnarekämparna hade samlats i Ojnareskogen för att vänta in domarna från Mark- och miljödomstolen.

SMA Svenska mineral AB får fortsatt tillstånd för brytning av kalksten på fastigheten Bunge Stucks 1:368. Tillståndet medger ett uttag på max två miljoner ton per år och en total mängd om 30 miljoner ton.

 

Artikelbild

Läs hela SMA-domen>>

 

Artikelbild

"Domstolen har bedömt att verksamheten – ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter – med iakttagande av föreskrivna villkor, skydds- och kontrollåtgärder, kan bedrivas utan skada på livsmiljöer eller arter avsedda att skyddas i närliggande Natura 2000-områden. Domstolen har inte funnit erforderligt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen", skriver Mark- och miljödomstolen i två pressmeddelanden angående de båda domarna.

 

Artikelbild

| Beatrice Bandergård och Britta Calamnius som kramas och gråter på bilden.

Betydelsen av dessa domar är dock ringa eftersom det redan tidigare stod klart att de kommer att överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Det är en process som kommer att tar lång tid, sannolikt kommer ingen dom förrän efter årsskiftet.