Lotta Persson är pensionerad veterinär och vice ordförande i Gotlands igelkottfond. Hon berättar att de gotländska igelkottarna ska delta i ett övervakningsprogram för salmonella under 2014.

– Förra året hade vi ganska många igelkottar på Gotland och de som dog skickade vi till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och fick dem obducerade.

Proverna visade att kottarna drabbas av många olika åkommor som lunginflammation, magtarmsinfektioner, svampinfektioner, loppor och löss.

En del av igelkottarna visade sig vara smittade med salmonella och därför kommer SVA att genomföra ett övervakningsprogram på Gotlandför att undersöka hur stor spridningen av salmonella är. Alla döda igelkottar kommer att skickas in för obduktion, men även spillning ska samlas in.

– För att klara det behöver vi hjälp från allmänheten att plocka avföring, säger Lotta Persson.

Provtagningsmaterial och instruktioner lämnas ut av Gotlands igelkottsfond och det är bara att ringa Kottelinjen eller direkt till Lotta Persson. Information om programmet och kontaktuppgifter kommer att finnas på hemsidan: gotlandsigelkottfond.se.

– Det är väldigt viktigt att vi backar upp SVA med den här informationen, de kan inte genomföra övervakningsprogrammet själva, säger Lotta Persson.