Den 4 februari hölls ett stort möte på Region Gotland med anledning av den planerade vindkraftsutbyggnaden fram till 2020. På plats var representanter från regionen, Geab, Svenska kraftnät, länsstyrelsen och projektet Regional vindkraftsamordning.

– I år kommer det att byggas nio nya vindkraftverk på Gotland, sen är det stopp, säger Lars Thomsson vindkraftsamordnare för Region Mitt.

Anledningen är att Geabs elnät inte har kapacitet att ta emot mer el som produceras av vindkraftverk.

Artikelbild

| Vindkraftsamordnaren Lars Thomsson och Björn Axelsson från Geab.

– Elnätet på Gotland beräknas nå sitt tak redan någon gång under 2014 eller 2015, säger Björn Axelsson på Geab som var på plats för att informera om den planerade utbyggnaden av nätet som när det är färdigbyggt ska ha kapacitet för att ta emot el från totalt 400 vindkraftverk. Idag finns det 170 vindkraftverk på ön.

Enligt Lars Thomsson är även tolkningen av artskyddsfrågan för örn en stor utmaning när det gäller vindkraftsutbyggnaden.

- I verkligheten är örnar inget problem, problemet är att det är fel i tolkningen av lagstiftningen där man ser på varje fågel på individnivå istället för på populationen. Ska man tolka lagen på det sättet så kan man aldrig bygga ut vindkraften, säger han.

Men enligt Lars Thomsson finns det i allmänhet en stor acceptans för vindkraftutbyggnaden.

Artikelbild

- Vi möter väldigt lite motstånd. Bättre förankring för vindkraft finns inte än på Gotland, säger han.