Högbyskolans ekonomi har försämrats kraftigt. Därför tvingades rektor Sibba Cederlund informera elever och föräldrar om det katastrofala läget precis innan jul.

Anledningen var enkel – hon tvingas ta bort en hel åttondeklass och därmed spara in en lärartjänst på grund av ett budgetunderskott på två miljoner kronor, skriver GA.

De 14 eleverna fördelas till de återstående klasserna.

Artikelbild

| Högbyskolan i Hemse

– Vi ligger back två miljoner kronor som inte kunde förutses vid årets början. Nu måste vi spara, det kan inte fortsätta så här, säger hon.

– Vi sparar närmare 500 000 kronor och en tjänst, säger Sibba Cederlund.

Föräldarna är rejält upprörda över att man väljer att splittra en klass mitt under ett läsår och Micke Jaresand, representant i föräldragruppen, har skrivit brev till rektor, för- och grundskolechef Mats Hanell och till barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V).

Han har sin dotter i en av åttondeklasserna på skolan.

– Efter jul får eleverna en ny verklighet. Det skapar oro och vi tycker att det är förbannat onödigt, säger han.

 

Läs mer i Gotlands Allehanda.