I dag hölls den extra bolagsstämman i Gotlands Stuveri. På dagordningen fanns en nyemission och slopad hembudsrätt. Båda klubbades igenom

Syftet är att göra Destination Gotland till majoritetsägare, något som kritiserats av bland annat regionrådet Åke Svensson som nu ser att Region Gotland tvingas sälja sin del i bolaget.

Detta eftersom Region Gotland enligt kommunallagen inte får bedriva verksamhet någon annanstans än på Gotland, och Gotlands Stuveri också finns i Nynäshamn.

Artikelbild

| Gotlands stuveri ab i visby hamn

I dagens Gotlands Allehanda säger Åke Svensson att affären kan anmälas till Konkurrensverket eftersom Gotlandsbolaget har en dominerande marknad.

I slutänden är det färjetrafikupphandlingen det handlar om, som majoritetsägare i Stuveribolaget får Gotlandsbolaget insyn i de olika konkurrerande anbuden.

Gotlandsbolagets vd Håkan Johansson säger till GA att det är en ickefråga:

- Insynen är inte värd någonting eftersom det råder fri etableringsrätt. Det vanligaste bland europeiska rederier är att bedriva egen stuveriverksamhet.

Beslutet på dagens bolagsstämma kommenteras av Thomas Nyberg, vd i Gotlands Stuveri:

- Vi är mycket glada att vi på det här sättet får möjlighet att fortsätta att utveckla vår verksamhet utanför Gotland och vi räknar med att sysselsätta cirka 15 årsanställda i Nynäshamn.

Destination Gotlands vd Christian Bruzelius:

- Vi ser mycket positivt på att bli majoritetsägare i Gotlands Stuveri och att avtalet med Nynäshamns Hamn beträffande stuveritjänster därmed är säkrat. Nu kan stuveritjänsterna för Gotlandstrafiken fortsätta att samordnas och effektiviseras.

I pressmeddelandet noteras också att Region Gotland kvarstår som minoritetsägare:

"Det är glädjande att Regionen beslutat att inte sälja sina aktier i Stuveriet, så bolaget fortsatt kan ha en bred förankring i det gotländska näringslivet".