Nu är en klar majoritet av gotlands 92 socknar på gång med att få fiberanslutning. De kablar som grävs ner ger möjlighet till att överföra långt större mängder data än vad som är möjligt med telefonnätets kopparkablar och det ses som en förändring som kommer att förändra landsbygden.

- Som lantbrukare har jag många uppgifter som ska lämnas in till olika myndigheter, visst spar fiberuppkopplingen tid, men framför allt så blir man lite gladare i sinnet när nätet fungerar klokt, säger Stefan Johansson, ordförande i Fiberförening Grötlingbo.


"Lite kaxigt sagt"
I Grötlingbo var man först ut med fiber och bönderna har varit en drivande kraft bakom utbyggnaden.

- De har insett betydelsen av snabba och stabila uppkopplingar tidigt. Har man till exempel en mjölkrobot så är man beroende av att kunna ansluta sig till en databas som finns i Uppsala, säger Anne Ståhl Mousa.

Under Almedalsveckan 2010 presenterades projektet med att bygga ut fibernät på Gotland, planen var att det skulle vara fullt utbyggt till 2015.

- Det var lite kaxigt sagt, men inom fem år från i dag tror jag att det är fullt utbyggt, säger Anne Ståhl Mousa.


Socknens modell
I dag pratas det fiber i de flesta bygdegårdar i öns socknar. Den modell man har valt, kallad sockenmodellen, innebär att fastighetsägarna går samman
i en ekonomisk förening och delar på kostnaderna. Slutpriset ligger på omkring 20 000 kronor per hushåll.

- Det har betalats ut bidrag från Post- och telestyrelsen, PTS. Dessutom har länsstyrelsen omfördelat en del EU-pengar till fiberföreningarna, säger Anne Ståhl Mousa.

I Fleringe, Hangvar och Hall på norra Gotland finns ännu ingen fiberförening. Samma sak gäller för Västerhejde, Kräklingbo och Klinte på mellersta ön och för Näs och När på de södra delarna av ön.


Hemse ett exempel
Men generellt sett har landsbygden varit i täten i utbyggnaden.

- I samhällena är man kanske mer vana vid att någon annan löser den här typen av frågor. På landsbygden så har man vana av att gå ihop och samarbeta, säger Tommy Andersson, från Fiberförening Fardhem-Linde-Lojsta.

Hemse är ett tydligt exempel. Fiberföreningen Fard-hem-Linde-Lojsta drar ut fiber söderifrån, upp till Ronevägen som går genom Hemse. I norr ansluter Strabains fiberförening i Alva fastighetsägare i norra Hemse, fram till Ishallsvägen.

- Det är framför allt småföretagare på den orten som varit tveksamma till att ansluta sig, det är värt att påpeka att de boende i Gotlandshem redan har bredband, säger Anne Ståhl Mousa.

Värt att notera är att de kommersiella bolagen erbjuder bredband med hög hastighet i vissa tätorter på ön.