Termen vårdval har använts av såväl politiker som olika aktörer, det oavsett om de gillat modellen eller inte. Begreppet vårdval verkar ju bjuda in till en möjlighet att ... ja just att välja. Det är dock en sanning med modifikation. Inom vårdvalet ingår det som redan innan har funnits inom primärvården, val av doktor som ska hantera min sjukskrivning receptförskrivning och så vidare.

Om man av olika skäl anser sig må bra av andra insatser, som massage för en stel nacke eller akupunktur för att hantera svåra menssmärtor, så är inte vårdvalet fritt. I valet som existerar ingår behandling med medikamenter som paracetamol med flera, kanske något som minskar symptom, men ändå bara maskerar smärtorna.

Det fria vårdvalet skulle kunna innebära en möjlighet att kunna välja att prova olika former av behandling, utfört oftast utan medikamenter, som akupunktur eller massage och som sällan ger någon form av biverkning, och som dessutom är miljövänligt.

Akupunktur finns redan inom vården, men den akupunktur som tillåts är en förenkling av den som skulle kunna beskrivas som den äkta akupunkturen. Förenkling så tillvida att alla individer ses som exakt lika, att orsakerna till besvär är samma för alla och att just därför blir också punktval och behandlingsprinciper lika oavsett om du är gammal eller ung, oavsett om du är sprudlande och full av energi eller anemisk och trött vilket beror på att den västerländska traditionen av vetenskap förutsätter det. Den traditionella, eller äkta, akupunkturen utövas inte så. Den ser var och en som en enskild individ, är medveten om att det vi möter under dagen påverkar vårt mående, liksom livsvanor som kost och sömn för att bara nämna några faktorer. Våra förutsättningar skiljer sig åt redan från födseln, vare sig vi vill se det eller inte.

En reduktionistisk vetenskapssyn står mot holistisk synsätt. Det reduktionistiska som beskriver människan som en kopierad maskin snarare än en unik levande varelse är det som styr idag. Tyvärr får allmänheten aldrig information om detta.

Så: Via en skyddad yrkestitel för TKM akupunktörer, kan patienterna känna en trygghet att hennes terapeut har den utbildningen som krävs för att båda förstå och utföra äkta akupunktur.

Ett fritt vårdval borde innefatta även val av alternativa behandlingsformer som TKM akupunktur. Samarbete mellan olika aktörer är naturligtvis en förutsättning. Då först har patienten ett fritt vårdval.

Skattereglementen beskriver sjukvårdande behandling som momsbefriad. TKM akupunktur är sjukvårdande behandling och därför bör den vara momsbefriad.