700 markavtal, dispenser från länsstyrelsen för att få gräva i fornminnesområden, tillstånd från Trafikverket för att dra rör under vägar, avtal med Telia och gräventreprenörer, och så avtalen med de 265 hushåll som anslutit sig.

För styrelsen i Fardhem, Linde och Lojsta Fiber ekonomisk förening var det 14 månaders hårt jobb innan grävarbetet kunde starta.

- Vi har haft styrelsemöte en gång i veckan, och så fiberpub i tröskvandringen på onsdagar, berättar Tommy Andersson.

Artikelbild

| Duckarve Linde. Här finns en av de fastighetsägare som valt att satsa på fiber. Anslutningen ska klara av tv, telefon och internet.

Styrelsen värvade ett 30-tal områdesansvariga, som var och en svarat för kontakten med ett tiotal fastighetsägare.

- Det var ett lyckat upplägg. För många fastighetsägare har frågan om fiber varit en mognadsprocess. De vill veta vad satsningen betyder för dem, vad som händer om man inte går med och vilka alternativ som finns, säger Tommy Gardarve.

Föreningen har fått 2 000 kronor per bebott sockenhushåll, totalt 700 000 kronor. Så ger Telia 6 000 för varje hushåll som tecknar abonnemang med bolaget.


Utanför sockengränserna
265 hushåll har valt att ansluta sig, inte bara i Fardhem, Linde och Lojsta. Även fastigheter i norra Hemse och i Stånga ingår i föreningen.

Artikelbild

| Hårt arbete. Tommy Andersson och Tommy Gardarve har som styrelsemedlemmar arbetat hårt med satsningen i Linde, Lojsta och Fardhem. Nu börjar de närma sig slutet... eller ska man säga början på en ny epok.

- Man kan inte gå helt efter sockengränserna, utan vi ser till så det inte blir några "döda öar", säger Tommy Gardarve.

Den 12 juni startade grävarbetena. Totalt gräver två arbetslag åtta mil. När GA träffar det ena gänget vid Duckarve i Linde (på väg mot Stånga) återstår cirka åtta kilometer.

Artikelbild

- Vi har grävt klart om tre veckor. Sedan kommer Eltel och blåser i fiber och svetsar ihop skarvarna, berättar Tommy Gardarve.

Johan Jansson vid Duckarve hoppas att allt är inkopplat under oktober. Men Tommy Gardarve och Tommy Andersson har efter 14 månaders arbete lärt sig att saker och ting tar längre tid.

Artikelbild

| Nödvändigt. Modern teknik som fiberkabeln behövs om landsbygden ska överleva. Det säger Tommy Andersson, som med den nya fibern ser en möjlighet att sköta mer av jobbet hemifrån.

- Vi har satt som mål att allt ska vara klart till julhelgen. Kalle Anka ska komma genom fibern.