Antalet rådjur på ön har ökat stadigt de senaste tio åren. Med ett ökat antal rådjur följer ett ökat antal fästingar och därmed också en ökad risk för att sjudomarna TBE och borrelia ska sprida sig och öka i antal. På ett enda djur kan det vara över 2 000 fästingar.

- Ur smittskyddssynvinkel vore det bäst att eliminera dem. Jag tror inte det är omöjligt, säger Thomas Jaenson, professor i systematisk biologi och expert på fästingar.

Man skulle kunna hålla rådjuren inhägnade eller använda kemiska bekämpningsmedel mot fästingarna på djuren, berättar Thomas Jaenson.

- Gotland är ett begränsat område. Om jägarna skulle få uppdrag av regeringen skulle det inte vara orealistiskt att ta bort dem helt, säger han.


Skygga djur
Johan Thomsson på Gotlands Jägarförbund är skeptisk.

- Rådjuren kommer inte att stå och vänta, det handlar om riktigt skygga djur. Det går helt enkelt inte att ta bort dem nu.

Han ser ingen anledning till utrotning och uppger att han inte riktigt kände till att Gotland hade ett problem med fästingar.

Smittskyddsläkaren Sven Blomqvist vid Visby lasarett upplever inte att fästingsjukdomarna är ett stort problem på ön. Sedan 2008 finns till exempel inga fall av den allvarligare sjukdomen TBE.

- Det skulle vara knepigt att hålla ner rådjursstammen. Men vill man minska fästingar och TBE så är det helt klart en stor fördel.

På vissa isolerade öar i Nordamerika har man lyckats minska rådjuren men det är också möjligt att Gotland är en för stor ö, berättar Sven Blomqvist.

Thomas Jaenson menar att öns få fall av TBE förklaras av att vi inte haft problemet med rådjur.

- Om ni fortsätter att låta dem vara ifred så kommer det att bli som på fastlandet. Det är bara en tidsfråga. Av mindre än 100 fästingar från Gotska Sandön år 2010 hittade vi till exempel en som bar på TBE-viruset, säger han.


Borde inte ha förts in
Tomas Johansson, biolog och ansvarig för jakt och viltfrågor vid länsstyrelsen upplever att rådjuren aldrig borde ha fått föras in på ön från början.

- De ingår inte i den gotländska faunan. Men det låter omöjligt att bli av med alla och det skulle även bli ett väldigt tufft arbete för att minska stammen.

På Gotland finns gott om mat för rådjuren men inga naturliga fiender.