Det är andra gången i år Geab höjer priset.
- Svenska Kraftsnäts höjning i vintras tillsammans med vårt fortsatta arbete med att höja leveranssäkerheten i det gotländska elnätet gör att vi måste höja elnätspriset, förklarar Anders Öberg, chef GEAB Elnät, i ett pressmeddelande.
- Detta var vi medvetna om redan vid årsskiftet, och planerade då att genomföra höjningen i två steg.

Höjningen för en lägenhetsinnehavare med årsförbrukning på 2 000 kilowattimmar blir ca 8 kr per månad. För en villaägare utan elvärme med 5 000 kilowattimmar blir höjningen omkring 21 kr/mån och för en villa med elvärme och 20 000 kWh cirka 44 kronor.
- Förutom ökade kostnader kopplat till investeringar så har även andra kostnader fortsatt att stiga. Elpriset har varit uppe på höga nivåer de senaste åren vilket innebär att kostnaderna för de energiförluster som vi får i vårt elnät tyvärr också stiger, säger Anders Öberg.