– Vi hoppas att det här ska bli sommarens plats, säger Hanna Ejdertun Nylander.

I lördags bjöds allmänheten in till Leva kungslador i gamla officershuset vid hällarna söder om Visby. Målet var att lördagen skulle bli det formella startskottet, men eftersom det stora projektet tagit mer tid än beräknat fick det bli en slags "tjuvtitt", som informatören Hanna Ejdertun Nylander uttrycker det.
– Efter lördagen stänger vi igen i två veckor, sedan öppnar vi officiellt den 1 juli.

Försenat
Projektet är alltså ungefär två veckor försenat. Hanna Ejdertun Nylander förklarar att det gigantiska projektet består av så många olika faser och delar, att det helt enkelt tagit längre tid än man först trodde att få allt på plats.
En betydande faktor är att köket inte är helt klart. Det konstaterar restaurangansvarige Anna Wennblad, en av Leva Kungsladors sammanlagt tio delägare som de senaste veckorna - tillsammans med både inhyrd och ideell arbetskraft - jobbat dagar, kvällar och helger.
– Visst är vi många, men det går faktiskt bra. Alla har sitt specialområde, alla har åsikter och alla är drivna och får saker gjorda. Alla har samma vision om hur det ska bli.

Ekologiskt
Konkret kommer Leva Kungslador, strax söder om centrala Visby, att famna ett stenugnsbageri, café och restaurang med rättigheter, keramikverkstad med Camilla Jensen, kafferosteri, odlingar, äppellund och en gårdsbutik. Särskilt barnfokus blir det med en skaparverkstad, skogslekplats och ett antikvariat. I juli blir det dockteater av Christer Hall.
Ett färdigställt växthus ska kunna hyras för fester och på sikt också en större fest- och konferensvåning, på ett av loften.
Utbudet ska, så långt det är möjligt, vara kravmärkt.
– Samtidigt får det inte bli slaviskt, säger Hanna Ejdertun Nylander. Ibland låter vi närproducerat gå före det ekologiska, exempelvis med en del kött, grönsaker och vin. Gotländska producenter ska känna sig välkomna.

Husfabrik
Området blir också visningsplats för Leva husfabrik, som till 80 procent ägs av Helena Bloom, Susanne Liljenberg, Pernilla Öfvergård och Catharina Volle.
Leva står för "levande ekologisk visionär arkitektur" och husen byggs i massivt trä och levereras "tomma" till kund, utan innerväggar och planlösning. Förhoppningen är att husen ska visa sig vara energineutrala. Utvärdering pågår.

Mottagning
De första Levahusen visades under Almedalsveckan 2009 och stod kvar i Visby hamn sommaren ut. Ett av dem står nu vid Kungsladorna och ska bli mottagning för samtalsterapeuten Helena Kedja.
– Vi vill inspirera och visa att man kan göra ett miljövänligt val. Vi försöker att samla bra exempel som finns på Gotland, säger Helena Bloom, en av intitiativtagarna till satsningen.