En man som begravts med huvudet neråt, placerad i fel väderstreck och med en stor sten över benen upptäcktes i förra veckan av de arkeologer som sedan en tid tillbaka söker efter medeltida, hittills okända, fiskelägen i När socken.
Än så länge har man lokaliserat tre "nya" fiskelägen, samt en järnåldersgrav vid Hammarnäs fiskeläge.
På den så kallade Kapellåkern, nära resterna av ett medeltida strandkapell vid Kapellets fiskeläge, stötte man oväntat på den märkliga graven. Baserat på placeringen, fynd av bältesdetaljer och keramik dateras den preliminärt till högmedeltid.
Det som förbryllar arkeologerna är att själva gravläggningen med stenar tyder på järnålder. Då var det inte heller så noga i vilket väderstreck den döde placerades. Skelettet i den aktuella graven har fötterna i västlig riktning i stället för östlig enligt den kristna traditionen.

Inte i himlen
Men Peter d´Agnan berättar att brottslingar placerades "fel" under medeltiden.
- Det är förmodligen en mördare som ligger här. Man lade kanske stenhällen över benen för att han inte skulle kunna resa sig och gå igen. För att han inte skulle komma till himlen lade man honom upp och ner i fel väderstreck.
Osteologer ska nu analysera skelettet, vilket tar minst en vecka. Syftet är att ta reda på den begravdes ålder, kön, eventuella sjukdomar samt dödsorsaken.
Tidsbestämning med kol 14-metoden kan också bli aktuell för att arkeologerna ska kunna fastställa när mannen begravdes.

Kan finnas fler
Graven är grund. Skelettet ligger på strandgruset tillsammans med en splittrad samling större stenar, och man har inte hittat spår efter någon träkista. Detta tyder också på medeltid, enligt Peter d´Agnan.
Han tror att det kan finnas fler gravar i området, och avfärdar tanken på att detta kan vara en ung grav. Däremot kan någon ha grävt på platsen tidigare. Ett stolphål har påträffats och bitar av bäckenet låg en meter bort.