Vid onsdagens sammanträde gav nämnden även bygglov till:
Kjell Gustafsson, Kräklingbo, för bygge av vindkraftverk med en totalhöjd på 139 meter på Kräklingbo Vidfälle 1:7.
Lars Petrén, Lau, för bygge av två vindkraftverk med totalhöjd 44,5 meter, samt en transformatorstation på Lau Liffride 1:1.
Gillöga AB, Stockholm, för ändring av kontorsbyggnad till flerbostadshus med 28 lägenheter samt 9 parkeringsplatser, och lov för rivning av garage på Visby Borgen 26.
Markus Rodlert, Visby, för bygge av garage på Visby Gelbgjutaren 7.
Lena Wellhagen, Uppsala, ändrad användning av ladugård till gäststuga.
Lars och Lena Gerell, Alingsås, bygge av bostadshus och carport/förråd på Västerhejde Nygårds 1:61.
Katarina och Jimmy Lobelius, Fårösund, bygge av förråd på Bunge Stucks 1:139.
Lennart Bjurström, Fårö, garage, Fårö Lansa 1:56.
Werner Lehmann, Hovås, bygge av carport Väskinde Stora Bläsnungs 1:119.
Birgitta Wiman, Visby, bygge av två fritidshus på Fårö Sudersand 1:6.
Sofia Wordley, bygge av tak över ridbana vid Fårö verkegards 1:12.
Erland Jansson, Slite, bygge av garage/förråd på Othem Grisslan 3.
Vindplan AB, Slite för bygge av vindkraftverk med totalhöjd 100 meter på Martebo Snaldarve 1:17.
Positivt förhandsbesked
Agneta Lund-Tholst, Stockholm, för uppförande av fritidshus vid Östergarn Bengts 1:40.
Bengt Öberg, Fårö, förhandsbesked för bygge av två bostadshus på Fårö Båta 1:5.
Caroline Eriksson, Visby, för bostadshus på Ardre Halsgårde 1:29.
Kaj och Marie-Louise Wirén, Visby, för bygge av bostadshus vid Västergarn Stelor 1:26.
Birgitta Klingvall, hejdeby, bygge av tre fritidshus på Tofta Ansarve 1:12.
Avslag
Bo-Erik Olsson, Fårö, förhandsbesked ett bostadshus vid Fårö Mölnor 1:45.
Charlotte Odelberg, Stockholm, bygge av bostadshus på Rute Puttersjaus 1:29.
Elsa Pettersson, Visby, förhandsbesked bygge av fritidshus på Väskinde Stora Bläsugns 1:71.
Eva och Mårten Larsson, Sundsvall, för uppställning av tillfällig byggnad (upplag) på Fårö Vinor 1:8.
Karin och Robert Miller, bygge av bostadshus på Fårö Mölnor 1:39.
Bo Ekelund, Karlskoga, bygge av fritidshus på Fårö Broa 1:41.
Anders Ödman, Täby, för bygge av bostadshus vid Hamra Sallmunds 1:13.
Robert Öberg, Västergarn, bygge av fritidshus på Västergarn Stora Mafrids 1:53.
Elsie Pettersson, Havdhem, förhandsbesked för bygge av gäststuga på Gammelgarn Ängmans 1:12.