Ja Bengt, det är synd att Gotlands musikstiftelse väljer att dra ned på personalen. Från Gotlands kommun genom kultur- och fritidsnämnden har vi en ambition att hitta en bra lösning för musikutbudet och - variationen på ön. I detta kommunalekonomiskt kärva läge fördubblar Gotlands kommun sin insats.
Då skatteunderlaget viker måste även Gotlands kommun minska sina kostnader. Inriktningen är att göra minskningar på områden som inte direkt berör barn och ungdomar. Mot denna bakgrund omdisponerar och prioriterar ändå kultur- och fritidsnämnden en miljon till Gotlands Musikstiftelse, bland annat just för dess värde för att variera musikutbudet till ungdomar.
Musikstiftelsen har därmed cirka elva miljoner i säkrad inkomst nästa år genom kommun och stat. Därför tycker jag att det är mycket synd att Gotlands Musikstiftelse ändå väljer att varsla fem musiker. Utan att ha insyn i stiftelsens inre arbete uppfattar jag det som att de inte prövat andra inkomstvägar eller utveckla management.
Med den namninsamling och vänförening som finns tycker jag att det finns tydliga signaler om att deras utbud är efterfrågat! Varför litar inte musikstiftelsen på markandssignalerna som gotlänningarna ger uttryck för? Deras konsertserie är mycket uppskattad!
Musikstiftelsen väljer alltså den passiva vägen med neddragningar.