Besked om platserna väntas i regeringens regleringsbrev för högskolan i december. Om skolan får 200 extra platser kommer inte alla att tillfalla avdelningen för vindkraft. Utbildningarna i arkeologi och datorspel är ännu mer efterfrågade än de i vindkraft.
Högskolan på Gotland har haft utbildningar inom vindkraft i drygt tio års tid, och när Energimyndigheten fördelade uppgifter inom Nätverket för vindbruk fick skolan uppdraget att svara för utbildnings- och kompetensfrågor.
- Vi är Sveriges största utbildare på området, och är på väg att bli ännu större. I höst startar vi ett ettårigt kurspaket, och till hösten 2010 räknar vi med att kunna starta ett magisterprogram, säger Liselotte Aldén som leder avdelningen för vindkraft.

Studerar i Visby
Med magisterprogrammet igång räknar Liselotte Aldén att antalet studerande nära på fördubblas, så att antalet påbörjade kurser motsvarar cirka 200 heltidsplatser.
Merparten av högskolans kurser i vindkraft går att kombinera med annan utbildning. Man kan göra som Laila Asterhag, som kompletterade ekologiprogrammet med grundkursen i vindkraft.
- Det fungerade väldigt bra. Jag ville få spets på min ekologiutbildning, och under grundkursen fick jag möjlighet att göra ett projektarbete om hur vindkraft till havs påverkar marinbiologin, säger hon.