Det blir dyrt för Vägverket, det här. Det måste jag konstatera efter gårdagens GA-artikel om hastighetsbegränsningarna på Gotland. Vi kan naturligtvis inte acceptera att det knappt finns en väg på Gotland där det "går" att köra 90. Och om det måste till vajerräcken så får väl Vägverket bygga vajerräcken. Om vägen måste breddas så får Vägverket lov att bredda vägen. Om slitbanan är för ojämn så får väl Vägverket se till att underhålla och reparera vägen.

Men kan det inte vara "mysigt" att puttra runt i 70? Blir det inte en lugnare och trevligare ö?
I Engelska kanalen ligger ön Sark. Där får man inte köra i närheten av 90. Man får inte ens köra bil eller motorcykel. Hästskjuts, cykel och traktor går däremot bra.

Men Gotland och Sark är ju inte så lika varandra. Sark har exempelvis bara 630 invånare. Det är ju lite färre än de 65 000 vi ska sikta på. Och ön är inte större än fem och en halv kvadratkilometer. Enligt Nationalencyklopedin är huvudnäringarna turism och trädgårdsskötsel.
Trädgårdsskötsel? Ja, ön hyser bara 100 infödda Sarkbor. Jag antar att många av dem sköter trädgårdarna åt inflyttade engelsmän.
Jag har inget emot hushållsnära tjänster och trädgårdsskötsel är ett hedervärt arbete. Men jag tror INTE att det vore bra om det var Gotlands huvudnäring att klippa fastlänningars gräs och rensa deras rabatter.

För att Gotland ska vara en levande ekonomi krävs bra infrastruktur och goda kommunikationer. Gotlands vägar bär gotlänningarna till och från arbeten, skolor och vardagsaktiviteter. Då kan inte allt röra sig som på sightseeing - i utflyktstempo.
Kommer inte gotlänningarna att fortsätta köra 90 i alla fall? Kanske det. Men den som fortsätter köra 90 på en väg som skyltats om till 80 får 1 500 kronor i böter. Har vägen skyltats om till 70 blir det 2 400 kronor. Det som nyss var lagligt blir då behäftat med drakoniska straff som i sammanhanget ter sig helt oproportionerliga. Och den som bor på landsbygden och blir av med körkortet får det besvärligt.

Sist men inte minst: myndighetsbeslut kan ju inte heller bygga på att man förutsätter att folk ska ignorera dem när de verkar orimliga.
Lagar ska följas. Visst. Men den andra delen av det samhälleliga kontraktet, det som upprätthåller respekten för lagarna, är att lagstiftarna och deras myndigheter fattar rimliga beslut.