Men kommer inte Bungenäs attraktionskraft att försvinna i takt med att det bebyggs?